Të reja

Fushatë Ndërgjegjësuese 2015

52baf4d8-92b7-4c4b-a3da-3f73ab9bce3a 12316544_10153731464767403_3757600709322083115_n (1) 12313846_10153731464852403_7071182452617790725_n (1) 1b195ef5-e869-4c8c-ab35-26d1576faff3b130b265-a27c-48fc-8d95-624674c1d6f1

Ditën e enjte, më datë 10.12.2015, ne ambientet e Hotel Tirana, Drejtoria e Tregut të Brendshëm në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit organizoi një tryezë informuese në lidhje me prezantimin e rezultateve të anketimit të zhvilluar për të drejtat e konsumatorëve. Kjo fushate u realizua në bashkëpunim me Agjencinë e Mbrojtjes se Konsumatorëve në Bashkinë e Tiranës dhe me mbështetjen e fondacionit SOROS

Në takim morën pjesë përfaqësues nga shoqatat e mbrojtjes e konsumatorëve, përfaqësues nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorëve ne Bashkinë e Tiranës si dhe përfaqësues nga fondacioni SOROS.

Takimi u drejtua nga znj. Klotilda Neziri dhe një fjalë përshëndetëse mbajti znj. Rudina Hoxhaj, Drejtoreshë e Përgjithshme e Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorëve.

Tryeza pati për qellim prezantimin dhe diskutimin e rezultateve te anketimi bere me maturante te shkollave te mesme ne rrethin e Tiranës si dhe paraqitja e konkluzioneve të përmbledhura në raportin e vlerësimit të situatës aktuale dhe rekomandime.

Përmbushja e këtij objektivi u bë i mundur nëpërmjet realizimit të aktiviteteve:

  • Organizimi i anketimeve në 9 shkolla të mesme në rrethin e Tiranës; gjithsej 800 maturante.
  • Hartimi i raportit përfundimtar.
  • Organizimi i tryezës së rrumbullakët për prezantimin e gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes.

Gjithashtu, në tryezë u shkëmbyen opinione nga pjesëmarrësit mbi përmirësimin e informimit dhe edukimit te konsumatorëve dhe për bashkëpunimin e mëtejshëm të të gjithë aktoreve që ushtrojnë aktivitetin e tyre ne mbrojtje te konsumatorëve.

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.